• Contacteer ons : 03 484 34 48

Werking

De meeste ochtenden starten met een kringmoment. Hier komen alle kinderen van een leefgroep samen en wordt er gepraat en geluisterd. Het doel van de kring is zorgen dat de kinderen zich goed voelen op school. Zo krijgen de ze de kans om tijdens de gesprekken hun hartje te luchten. Daarnaast groeit vanuit de kring heel vaak een idee om een project uit te werken. Een kring is veel meer dan een gewoon babbelmoment. Ook ‘s avonds houden we een afsluitkring, dan wordt de dag besproken en wordt de planning gemaakt voor de volgende dag.

Leefgroepraad
Babbelkring
Actuakring
Toonkring
Boeken- of muziekkring
De leerstof  die kinderen in de aparte vakken krijgen, integreren wij ook in verschillende projecten. Wij zijn er van overtuigd dat via die projecten kinderen veel beter betrokken geraken bij datgene wat ze moeten leren. De leerlingen geven zelf aan wat hen interesseert en welk probleem ze graag willen uitpluizen. Ze doen dit door een HOE-vraag te stellen. Die vraag is een uitnodiging om zelf aan de slag te gaan, te onderzoeken, te ontdekken. Onze projectwerking bevordert de mondigheid, de zelfwaardering en de motivatie van de kinderen. Als leerkracht is het de kunst om te kunnen inspelen op wat de leerlingen aanbrengen en dit te kaderen binnen de leerplannen.

Wanneer?
Projectkeuze
Doelstelling
Uitvoering
Werkmap
Projectafsluiting

Het ontdekken van nieuwe technieken, durven experimenter en proeven van nieuwe dingen, dat is wat we doen tijdens onze atelierwerking. Door zoveel mogelijk leerdomeinen aan bod te laten komen, zorgen we dat er voor elk wat wils is. We organiseren de ateliers één maal per trimester gedurende één woensdagvoormiddag.

Atelierwerk kent vele voordelen. Leerlingen leren samenwerken met kinderen van verschillende leeftijden. Dankzij een geslaagde atelierwerking ontstaat er een nieuwe, fijne groepsdynamiek. We zien kinderen dan ook op sociaal en emotioneel vlak evolueren tijdens de verschillende ateliers. We werken ook samen met ouders en groot-ouders wat de betrokkenheid vergroot.

Dansatelier
Kunstatelier
Tuinatelier
Sportatelier
Toneelatelier
Muziekatelier
Handwerkatelier
Boek en vertelatelier
Ontdekatelier
Oproep aan alle (groot)ouders
Deel je graag je talent met de kinderen van het Zandhofje?  Laat het ons weten!  Onze atelierwerking kan alle hulp gebruiken!

In opbouw 

Methode

In de klas werken we samen en verdelen we het werk. Elke leerling heeft een eigen taakje. Zo zorgt de materiaalbaas voor de pennenbakjes, maakt de stiltekapitein het klasje stil, zorgt de tafelbaas voor nette en ordelijke banken, moedigt de aanmoediger het team aan en helpt de taakkapitein kindjes die iets niet goed begrijpen. Zo werkt de klas samen als een sterk team. Daarnaast geloven we ook dat kinderen leren van elkaar door te werken in coöperatieve groepen.

Het ADI-model daagt iedereen uit op zijn niveau. Volgens dit model geeft de leerkracht een korte en duidelijke instructieles die maximaal 20 minuten duurt. Na deze eerste fase volgt een evaluatiemoment en verdeelt de leerkracht de klas in 3 groepen. De eerste groep is de groep leerlingen die extra uitleg nodig heeft. De leerkracht geeft hen apart les. De tweede groep begreep de leerstof, maar heeft iets meer oefeningen nodig. Zij kunnen ook hulp krijgen van een leerling uit de derde groep. Deze laatste groep begreep de les goed en maakt zelfstandig enkele diepgaande oefeningen.

‘t Zandhofje is een pluralistische school. Elke levensbeschouwing geeft kleur aan het leven van een mens en draagt bij tot de rijkdom van onze samenleving. Op onze school bieden we verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke vakken aan. Al die vakken hebben hun eigen karakteristieken, maar beogen allen een menswaardige samenleving op te bouwen waarbij niet de mensen maar de relaties tussen de mensen centraal staan. Tijdens gezamenlijke projecten zullen de kinderen met verschillende levensbeschouwingen elkaar beter leren kennen.